Klasör


Türkiye’nin su varlığı hakkında kısa bilgi

Türkiye’nin su varlığı hakkında kısa bilgi
10 Mayıs 2015 tarihinde eklendi.
Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’nin su varlığı

BAŞLICA AKARSULARIMIZ
1- Karadeniz’e dökülenler
Çoruh, Harşit, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın çayı, Yenice, Sakarya.
2- Marmara Denize Dökülenler :
Susurluk.
3-Ege Denizine Dökülenler:
Meriç, Bakırçay, Gediz, K.Menderes, B.Menderes.
4-Akdenize dökülenler:
Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan.
5-Basra körfezine dökülenler:
Fırat, Dicle.
6-Hazar Denizine Dökülenler:
Kura, Aras
AKARSULARIMIZIN REJİMLERİ:

Akarsu rejimi: Akarsuyun debisinin yıl içersinde gösterdiği alçalma yükselme halindeki seviye değişikliğidir.
Akarsuyun debisi: Akarsuyun her hangi bir yerindeki enine kesitinden 1sn’yede gecen su miktarına debi denir.
Debiye etki eden faktörler:
1) İklim (yağış-sıcaklık) 2) Bitki örtüsü 3) Havzadaki büyük kaynaklar ve yer altı suları 4) Yatağın geçirimliliği
5) Dağlardaki kar kalınlığı 6) Göller 7) İnsan

Rejime etki eden faktörler
1) Yağış rejimi 2) Yağış biçimi 3) Akarsu kaynağı 4) Sıcaklık ve buharlaşma
5) Havzanın genişliği 6) Arazinin şekli ve eğimi

AKARSU REJİM TİPLERİ

a) Yağmur Suları İle Beslenen Akarsular: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, akarsularda yazın seviye düşmesi, kışında seviye yükselmesi görülür. Karstik kaynaklarla beslenen akarsularda, seviye düşmesi fazla olmaz. Akdeniz akarsu rejimi, barajın olmadığı akarsu veya kolunda görülür. Örnek: Baraj olan
Seyhan-Ceyhan-Gediz-Manavgat gibi akarsular doğal özelliğini kaybetmiştir.

b) Kar ve Buz Suları İle Beslenenler: Bu rejim, yağışın büyük bölümünün kar şeklinde düştüğü yüksek dağlardan kaynağını alan akarsularda görülür. Örnek: D. Karadeniz ve D. Anadolu akarsuları. Bu tip akarsularda, akım seviyesi Mart- Ağustos arasında yükselir, kışın düşer.

c) Kaynak sularıyla beslenenler: Örnek: Manavgat ve Köprücay’dır.

d) Gölden çıkan akarsular:
1-Beyşehir gölünden çıkan ve Konya arazisini sulayan Çarşamba suyu
2-Eğirdir gölünden çıkan Kovada çayı.
3-Manyas gölüne ulaşıp, tekrar gölden çıkan Kocaçay
4-Ulubat gölünü ulaşıp tekrar gölden çıkan Kemalpaşa- Orhaneli
5-Erzurum ovasının doğu ve güneyindeki bataklık ve göllerden çıkan Karasu
6-Çıldır gölünden çıkan Arpaçay

e) Karma rejimli akarsular: Ülkemizdeki büyük akarsulardan Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Fırat ve Dicle önemli karma rejimli akarsulardandır. Bu tür akarsular, farklı iklim bölgelerinden beslenir.

TÜRKİYE’DE GÖLLER VE OLUŞUMLARI

Ülkemizde dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fada doğal göl, 555 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır:
Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl),
Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri),
Van Gölü ve çevresi,
Tuz Gölü ve çevresi.

Göller; sularının tatlı, acı ve tuzlu olması bakımından farklılık gösterirler. Bu durum;
a) Gölün genişliği ve derinliği
b) Gölün dışarıyla bağlantısı olup olmadığına
c) Bulunduğu yerin, iklim özelliklerine bağlıdır.
TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ
I)Doğal Göller
A)Tektonik Göller: Tuz Gölü,Sapanca Gölü,İznik Gölü,Manyas (Kuş) Gölü,Burdur Gölü, Eber Gölü,Akşehir Gölü,Hazar Gölü.
B)Karstik Göller:Salda Gölü,Kestel Gölü,Karagöl Gölü,Kızören Gölü,Timraş Gölü,Akgöl
C)Buzul Gölleri:Aynalı Göl,Kilimli Göl,Karagöl
D)Volkanik Göller:Nemrut Gölü,Acıgöl,Meke Tuzlası,Gölcük
E)Set Gölleri. a)Heyelan Set Gölü:Tortum Gölü,Sera Gölü,Abant Gölü,Yedigöller
b)Kıyı Set Gölleri:Büyük Çekmece Gölü,Küçük Çekmece Gölü,Bafa (Çamiçi)Gölü,Köyceğiz gölü
c)Volkanik Set Gölü:Erçek Gölü,Nazik Gölü,Haçlı Gölü,Çıldır Gölü,Balık Gölü
d)Alüvyal Set Gölü.Mogan Gölü,Eymir Gölü
II)Karma Oluşumlu Göller: Van Gölü,Eğiridr Gölü,kovada Gölü
III) Yapay (Baraj) Göller: Keban Baraj Gölü,Atatürk Baraj Gölü,Hirfanlı Baraj Gölü,Karakaya Baraj Gölü, Altınkaya

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Fiziksel değişim nedir örnekler konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
türkiyenin su varlığı hakkında bilgi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git

Klasör