Klasör


Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler nelerdir

Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler nelerdir
14 Şubat 2015 tarihinde eklendi.
Sponsorlu Bağlantılar

nüfus dağılımını etkileyen faktörler

 Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler 

1. Fiziki Faktörler

a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol-duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı-man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de-ğildir.

b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu-ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus-ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

2. Beşeri Faktörler

a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Tür-kiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu-dur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay-naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol-duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zongul-dak, Soma, Elbistan buna örnektir.

d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında-ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş-mıştır.

e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille-rimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayse-ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb. birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Öykü nedir özellikleri nelerdir konulu makalemizi okudunuız mu?


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git

Klasör