Klasör


Sağlık bakanlığının görevleri nelerdir kısaca

Sağlık bakanlığının görevleri nelerdir kısaca
10 Mayıs 2015 tarihinde eklendi.
Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık bakanlığının görevleri maddeler halinde
Sağlık bakanlığı devlete bağlı olan halka sağlık hizmetleri vermek için gerekli mekan, cihaz, personel ve ilaç ile ilgili ihtiyaçları gideren bir kurumdur.

a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,

b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,

c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,

d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,

e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,

f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,

g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,

i) (Mülga: 24/1/1989 – KHK – 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)

j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,

k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,

l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletler arası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Fizikle uğraşan bilim adamları ve buluşları konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
sağlık bakanlığının görevleri kısaca, Saglik bakanligininın görevleri, İçişleri bakanı görevi kısaca, Sağlık bakanlığı görevi kısaca, sağlık bakanlığının görevleri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git

Klasör