Klasör


Eğitim Dünyası

Göktürk alfabesi Göktürk alfabesi diğer bir adı ile Orhun alfabesi Göktürkler tarafından kullanılan alfabedir. Göktürk alfabesi 38 harflidir. 4 ünlü ve 34 ünsüz harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılır. Türklerin kullandığı ilk alfabe olarak bilinir. Göktürk alfabesi ile yazılmış yazıtlar bulunmaktadır. Günümüzde bulunan en büyük yazıtlar Göktürkler tarafından dikilen ve yazılan...
İtalyan bilim adamı olan Galileo Galilei; astronomi, fizik, mühendislik, filozof ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.Kendisini daha çok astronomi alanında yaptığı çalışmalardan tanısak da bilimin her alanında özellikle mühendislik alanlarında da önemli çalışmalar yapmıştır.Termometre, teleskop alanında yaptığı çalışmalar birçok bilime ışık tutmuştur.
Fosillerin günlük yaşamımızdaki önemi - Fosil yakıtlar dediğimiz petrol ürünlerini başta otomobiller olmak üzere bir çok alanda kullanmaktayız. - Eski organizmaların kayıtlarını inceleyerek yerbilimsel tarih boyunca hayvan ve bitkilerin evrimini gösterir. - Yerbilimsel tarih boyunca coğrafi oluşumların ve ortamsal değişimlerin kanıtlarıdır. - Fosiller göreceli jeolojik yaş belirlenmesinde depolanma içeriğinin benzerliğiyle stratigrafik delil oluşturur.
Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji ya da fosilbilim denmektedir.Fosil bilime taşılbilim adı da verilmektedir.Bunun nedeni fosillerin zamanla taşlaşmış hale gelmesi ve bilim adamlarının da bunu inceleyerek en eski canlılardan günümüze kadar olanlarını nasıl nerede ve hangi oertamlara yaşamış olduğunu öğrenmeleridir. Fosilleri inceleyen bilim adamlarına ise paleontolog denir.
Fosil çeşitleri Ölü organizma kalıntılarına kısaca fosil denmektedir.Fosillerin oluşması için uzun yıllar geçmesi gerekmektedir. Bitki Fosilleri: Genellikle sert tohumlar ve tahta kısımlar fosilleşmiş olarak bulunur. Çiçek ve yaprakların kendileri korunmazlar ancak karbon etkisi onların yapısındaki çok ince detayları dahi korumaktadır. Hayvan Fosilleri: Dişler, kemikler ve kabuklar, deri, et, kürk, tüyden daha fazla rastlanan...
Talas Savaşı kaç yılında ve kimler arasında yapılmıştır Talas savaşı 751 yılında yapılmıştır. Araplar ile Çinliler arasında yapılmıştır. Sonuç, Araplar Çinlileri yenilgiye uğratmışlardır.
Galata kulesinin ölçüleri Yerden tepesine kadar olan yüksekliği 60.90 metredir. Duvar kalınlığı 16.45 metredir. İç çapı 8.95 metredir. Dış çapı 16.45 metredir. Ağırlığı yaklaşık 10.000 ton
Mekanik sindirim ile kimyasal sindirim arasındaki farklar - Mekanik sindirimde besinler çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılır. - Kimyasal sindirimde besinler, enzimler yardımıyla moleküllerine ayrılır. - Mekanik sindirimde parçalanan besinler özelliklerini kaybetmezler. - Kimyasal sindirimde kimyasal değişime uğrayarak özelliklerini kaybeder. - Mekanik sindirimde suya ihtiyaç yoktur. - Kimyasal sindirimde suya ihtiyaç vardır. -...
Çevreyi korumak ile ilgili slogan sözler Geleceğini düşünüyorsan çevreyi koru. Doğa en iyi dostumuzdur onu koruyalım. Çevreyi koru hayatın cennet olsun. Çevreyi koru ki sağlıklı geleceğin olsun. Doğanın güzelliği çevreyi korumak ile olur. Yarınların için çevreyi kirletme. Çevreyi korumak bütün canlıları korumaktır. Çevreyi kirletmek yarınları yok etmektir.
Su kirliliği ile ilgili güzel sözler Su kirliliği ile ilgili sloganlar Temiz su, temiz bir yaşam demektir. Suyu kirletme geleceğini kirletme. Temiz su sağlıklı bir yaşamdır. Su yaşamın kaynağıdır Suyu kirletmek doğaya verilen en büyük zarardır.
19 mayıs şiirleri 19 MAYIS Karanlık çökmüştü Güzel vatanıma Özgürlüğün ışığı Doğmuştu Samsunda Vapuru ile süzüldü Umut yolculuğuna Bir güneş misali Doğmuştu samsunda 19 MAYIS 1919 Bir umut doğmuştu Samsun kıyılarında 19 mayıs 1919'da Bir ışık doğmuştu Samsun semalarında 19 mayıs 1919'da
Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası olan anayasanın adı Teşkilatı Esasiye Kanunu'dur.20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir.Bu anayasanın en büyük özelliği demokrasinin hakim olması ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" maddesidir.Bu anayasa çok yeterli olmasa bile Türkiye Cumhuriyeti bu anayasa üzerine şekillenmiştir.
1. sayfa.1210Son »
Sayfa başına git

Klasör