Klasör


Atatürk Hakkında

Atatürk'ün sosyal alanda yaptığı yenilikler maddeler halinde - Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması 12 Aralık 1925 - Kılık - Kıyafette Değişiklik (Şapka Kanunu)  25 Kasım 1925 - Soyadı Kanunu'nun Kabulü  21 Haziran 1934’ - Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik  26 Aralık 1925 ve 26 Mart 1931 - Kadın Haklarının Kabulü 8 Ekim 1934 - Sağlık Alanında Yapılan Değişiklikler
Hukuk alanında yaptığı yenilikler maddeler halinde -Mecellenin Kaldırılması (1924 – 1937) -Türk Medeni Kanunu (1924 – 1937) -Türk Ceza Kanunu (1926) -Yeni Anayasanın Kabulü (1924) -Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921) -Şer’iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
Atatürk'ün siyasi alanda yaptığı yenilikler maddeler halinde -Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) -Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923) -Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) -Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) -Çok Partili Rejim Denemeleri ( Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930) -Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1930 Belediye – 1933 Muhtarlık – 1934 Milletvekili)
Atatürk'ün Ekonomi alanında yaptığı yenilikler maddeler halinde -İzmir İktisat Kongresi (1923) -Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925) -Çiftçinin Özendirilmesi(1925) -Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925) -Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925) -Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) -Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927) -Toprak Reformu (1929) -I. ve II. Kalkınma Planları (1933 1937) -Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933) -Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler Atatürk toplumun daha modern daha seviyeli bir yaşam sürmeleri için bir çok yenilik yapmıştır. - Kadın erkek haklarının eşitlenmesi – 1926 – 1934 - Şapka ve kıyafet kanunu – 25 Kasım 1925 - Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması – 30 Kasım 1925 - Soyadı kanunu – 21 Haziran 1934 - Lakap ve unvanların...
Yurtta Barış Dünyada Barış Anlamı Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış sözünün anlamı hem kendi ülkemizde huzur güven ve barış içinde yaşamayı;hem de diğer devletler ile iyi ve dost bir ilişki içinde olmayı ülkelerin barış içinde olmaları aynı zamanda dünya barışını getireceği anlamını taşımaktadır. Bu söz ancak Atatürk tarafından söylenebilecek dahice bir söz...
Atatürk'ün fikir Hayatı Anıları Atatürk'ün fikirleri her zaman ileriye dönüktür. En büyük fikri Cumhuriyeti kurmak ve Türkiye Cumhuriyetinin modern bir devlet olmasını sağlamaktır. Atatürk’ün modern bir devlet kurma fikri Vatanı kurtarmış olmak, onun için kafi değildi. Milletini bir daha zillete sevk edecek bir idare şeklinden de onu kurtarmak lazımdı. Tacidarların elinden de kurtarmak...
Atatürk'ün Doğa Sevgisi İle İlgili Kısa Anıları Atatürk doğayı çok severdi. Ağaca ve ormana önem verirdi. Bir ağacın ne kadar zor yetiştiğinin bilincindeydi. Ağacın bir dalının bile kesilmesine karşı çıkar, ağaçların ve ormanların bir vatan için önemini anılarından öğrenebiliriz. Atatürk'ün Doğa Sevgisi İle İlgili Yürüyen köşk anısı Halkın günümüzde "Yürüyen Köşk" olarak isimlendirdiği...
Atatürk'ün Okul Hayatıyla İlgili Anıları Atatürk okul hayatında başarılı ve örnek bir öğrenciydi. Hayatının çalışma ve disiplin gerektirdiğini okul yıllarındaki anılardan öğrenebiliriz. Manastır Askeri Lisesi’ni bitirip Harp Okulu’na geçişi) Askeri ortaokulu bitirdiğim zaman merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır Askeri Lisesi’nde matematik pek kolay geldi. Bununla uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızca’da geri idim. Öğretmen benimle...
Mustafa Kemal öğrenim hayatına farklı okullarda devam etti.Kendisi eğitim ve öğretim hayatında da başarılı olmuştur.Öğrenim hayatından bir kaç tane anısı. Atatürk’e ortaokulda okurken, matematik öğretmeninin “Mustafa Kemal” adını vermesi Ortaokul’da en çok matematiğe ilgi duydum. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde işlerle...
Atatürk asker olarak dünyanın en zeki ve yetenekli insanları arasında yer almaktadır.İleri görüşü keskin zekası ile bir dehadır.Askerlik anıları arasında öne çıkanları sizlere hazırladık. YANINA ALDIĞI İLK ER O, Samsun’a çıktığı zaman, üstü başı yırtık, postalları patlamış, silahsız bir er gördü. Yüzünün rengi bakıra dönmüş, yağlan eriyip kemik ve sinir kalmış bu...
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yılları da zor geçmiştir.Fakat o da neticede bir çocuk ve çocuklar nasıl davranır ise öyle davranırdı.Onun çocukluk anılarından kısa olan bazılarına yer vermek istedik. Fareden çok korkardı Ağabeyi Mustafa Kemal'in köy türkülerini dilinden düşürmediğini, sanata ve sanatçılara karşı büyük saygı duyduğunu ifade eden Makbule Hanım'ın anlattığına göre çocuk...
10. sayfa.« İlk101120Son »
Sayfa başına git

Klasör