Klasör


Atatürk Hakkında

Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için Türkiye İş Bankası kurulmuş, Türkiye Sınai ve Maadin Bankası kurulmuş, Devlet Demiryolları kurulmuş, Ziraat bankası yeniden düzenlenmiş, Merkez Bankası kurulmuş, Sümerbank kuruldu,Kayseri uçak fabrikası, bir çok şeker fabrikaları, aşar vergisi yerine modern vergi sistemi gelmiş, Limanlar, demiryolları, karayolarına ağırlık verilmiştir.
Atatürk bilime pozitif ilimlere çok önem vermiş ve bu konuda bir çok önemli özdeyişler ve sözler söylemiştir. - Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. - Bilim, gerçeği bilmektir. - Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. - Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından...
Mustafa kemal Atatürk bir çok cephede savaşmıştır.Bu cephelerin kronolojik olarak sıralaması şu şekildedir. -Trablusgarp Savaşı- 29 Eylül 1911 -1. Balkan Savaşı- 24 Kasım 1912 -2. Balkan Savaşı- 1913 Haziran ayı -1. Dünya Savaşı- 20 Ocak 1915 -Çanakkale Savaşı- 25 Nisan 1915 -Kafkas Cephesi 15- Mart 1916 -Filistin Cephesi- 15 Ağustos 1918 -Kurtuluş Savaşı- 1919-1923
Atatürk ilke ve inkılaplarının ortak amacı Türk milletinin özgür, bağımsız, onurlu, refah, milli birlik ve beraberliğini sağlamış mutlu bir yaşam sürmesidir.Milli egemenliğe dayalı güçlü bir Türkiye, çağdaş, ilimde ve fende gelişmiş, dünyaya entegre olmuş, muasır medeniyetler seviyesini yakalamış, vatan ve millet sevgisinin ön planda olduğu, milli tarih, milli eğitim,...
Atatürk inkılapları sonrasında günlük yaşamda değişiklikler olmuştur.Bunlar kılık kıyafette yapılan değişiklikler, alfabenin Latin harfleri ile olması, insanların kimlik kartlarının olması, soy isimlerin kullanılması, takvimde yapılan değişiklikler ile miladi takvime geçilmesi, insanların fes yerine şapka giymeleri, insanlar evlenmek için hocalara değil, belediyelere gitmeye başlamış, evlilik cüzdanları olmuştur.Eğitim seferberliği başlamış okula giden...
Atatürkçülük, Atatürk ilke ve inkılaplarına uymak ve onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için çok çalışmak, cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, akla, bilim, fen ve eğitime önem vererek, ülkemizin gelişmesi için çok çalışmak, insanların dini değerlerine saygı göstermek, demokrasiye, milli egemenliğe önem vermek, çağdaş bir ülke ve toplum için elimizden geleni yapmaktır.
Başöğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk eğitime ve öğretmenlere büyük önem vermiştir.Bu önemi her fırsatta dile getirmiş, değişik kongre ve toplantılarda öğretmenlerin önemi ve değeri hakkında konuşmalar yapmıştır. - Öğretmenler!… Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. -Öğretmenler; Yeni...
- Atatürk'ün Samsun'a çıkışı 19 mayıs 1919 - Amasya genelgesi 22 haziran 1919 - Erzurum kongresi 23 temmuz-7 ağustos 1919 - Sivas kongresi 4-11 Eylül 1919
Atatürk'ün toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar 1- 1920 yılında Sağlık Bakanlığı kuruldu. 2- 1924 yılında Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’da Numune Hastaneleri açıldı. 3- 1930 yılında Umum Hıfzıssıhha Kanunu ile Kolera, Veba, Tifo, Çiçek, Menenjit, Kızamık, Sıtma, Verem ve Trahom gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başlatıldı. 4- Kızılay, Himaye-i Etfal(Çocuk Esirgeme...
Atatürk'ün çocukluk dönemini yaşadığı yerde sosyal ve kültürel ortam bir kasaba havasındaydı.Fakat yaşadığı yerler arasında Selanik bir çok kültürün oluşturduğu bir şehirdi.Burada Müslüman ve gayri müslümlerin yaşaması kültürel zenginliğin olmasına neden olmaktaydı.Atatürk'ün sosyal ve kültürel olarak zengin yerde çocukluğunun geçirmesi ona birçok özellikler katmıştır.
Atatürk'ün Cumhuriyet hayalleri Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiğinde çok büyük hayalleri vardır. Yeni bağımsız ve modern ülke, Kendini sürekli yenileyen ve ilerleyen bir devlet hayali olmuştur. Türk halkında bu konuda güvenmiş çalışan, çağdaş olan kendisi her alanda geliştiren uygar ülkeler seviyesine çıkan bir devlet hayali kurmuş ve uğurda bir çok çalışmaları da...
Atatürk milli mücadele zamanında kitle iletişim araçlarına büyük önem vermiş bu bağlamda Anadolu Ajansının kurulması talimatı vermiştir.Bunun yanında çeşitli gazetelerin çıkartılmasını sağlamıştır.Tüm bunların nedeni halkın milli mücadeleye hazırlanması,bilinçlendirilmesi, halkın olup bitenlerden haberdar edilmesini amaçlamıştır.
Sayfa başına git

Klasör