Klasör


Coğrafya

Yurdumuzda kömür nerelerde çıkarılır Yurdumuz kömür madeni bakımından zengindir. Bazı belli yörelerimizde kömür madeni çıkarılmaktadır. Zonguldak Adana Kahramanmaraş Sivas Erzurum Amasya Bolu Kütahya Manisa Nevşehir
Türkiye'nin özel konumunun sonuçları Türkiye özel konumu nedeni ile çok önemli bir ülkedir.Bu da Türkiye'nin stratejik olarak önemini arttırmaktadır. - Türkiye Asya, Avrupa, Afrika kıt'alarını birbirine bağlayan önemli bir coğrafyada yer almaktadır. - Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumundadır. - Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir. - Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım...
Depremlerin oluşturduğu yer şekilleri Yer kabuğu katmanında türlü nedenlerle derin ve uzun çatlaklar oluşmuştur. Zamanla yeni Yer çatlaklar da oluşabilir. Fay denilen bu çatlaklar nedeniyle blok durumundaki büyük kaya kütleleri, magma üzerinde hareket eder. Bu blokların birdenbire ve değişik yönlerdeki hareketleri depremleri oluşturur. Yer altı sularının, toprak ve kayaları aşındırması ile...
Ova nasıl oluşur kısaca Ova eğimin az olduğu, deniz yüzeyine göre değişik yükseltilerde olan, çevresine göre çukurda kalmış düzlüklere ova denir. Ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesi sonucu oluştuğu için verimli topraklardır. Tarım faaliyetleri için oldukça elverişli olduğundan bu bölgelerde yerleşim de çoktur.
Plato nasıl oluşur Yayla. Platolar, çevresine göre yüksekte kalan ve akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış geniş düzlüklerdir. Türkiye’de platolar çok geniş alan kaplar. Bunun nedeni, üçüncü jeolojik zamanın sonlarına kadar aşınarak düzlük haline gelen arazilerin, dördüncü zamanın başında kıta oluşumu hareketleriyle yükselmesidir. Bu olay, düzlüklerin parçalanmasına ve platoların oluşmasına yol açmıştır.
Türkiye'deki platolar ve isimleri Çatalca-Kocaeli Platosu Yazılıkaya Platosu Haymana Platosu Cihanbeyli Platosu Taşeli Platosu Obruk Platosu Bozok Platosu Uzunyayla Platosu Gaziantep Platosu Şanlıurfa Platosu Erzurum-Kars Platosu
İç püskürük kayaçların özellikleri nelerdir Magma, yeryüzüne sokulurken bazen üstteki tabakaların direncini kıramaz. Bu durumda volkanik patlama gerçekleşmez; magma, yeryüzüne yakın yerlere kadar sokularak yavaş yavaş soğur. Bu tür taşlara derinlik taşları da denir. Özellikleri Yer kabuğu içindeki mağmanın yeryüzüne çıkmadan katılaşması ile oluşur Genellikle açık renklidir. Dış güçlerin üstteki tabakaları aşındırmasıyla yeryüzüne...
Gece ve gündüz nasıl oluşur Dünya güneşin etrafında dönerken kendi etrafında da dönmektedir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi gece ve gündüzü oluşturur. Dünya kendi etrafında dönüşünü 24 saate tamamlar. Dünyanın güneşe bakan kısmı gündüz iken arka tarafı ise gece olur. Güneş görmeye kutup bölgelerinde ise 6 ay gece, 6 ay gece olur.
Fosfat en çok nerelerde kullanılır Fosfat madeni en çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Mardin Mazıdağı, Adıyaman ve Şanlı Urfa' da çıkarılır. Ülkemizde Fosfat madeni yatakları az bulunmaktadır. Fosfat madeni az çıkarıldığından dışarıdan sürekli fosfat alınır. Fosfat yapay gübrenin ham maddesidir. Ayrıca petro kimya, çimento, cam ve seramik sanayisinde de kullanılır.
Doğu Anadolu bölgesindeki yer altı ve yer üstü kaynakları Türkiye'deki yer altı zenginliği ve çeşitliliği bakımından en fazla olan bölgemizdir. Doğu Anadolu bölgesinin yer altı kaynakları Demir: Türkiye'de çıkarılan demirin %35'ten fazlası bu bölgede Sivas ve Malatya da çıkarılır. Krom: Türkiye'deki kromun %33'ü bu bölgeden çıkarılır. Ergani, Guleman ve Maden önemli krom yataklarının bulunduğu...
Türkiye bitki örtüsü haritası Türkiye bitki örtüsü haritasında Yeşil renkler orman , Kırmızı renkler maki örtüsü,  turuncu renk bozkır, Açık yeşil çayırlar ve gri renk ise fundalıkları göstermektedir.
Bakır madeninin çıkarıldığı yerler Artvin'in Murgul ilçesinde Kastamonu'nun Küre ilçesinde Elazığ Maden ilçesinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkarılmaktadır Bakır madeni yatakları genellikle çinko ve kurşun yataklarıyla birlikte bulunur. Elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılır. Bakır mutfak eşyası ve süs eşyalarının yapımında kullanılır.
1. sayfa.1210Son »
Sayfa başına git

Klasör